Om oss

Opiskelijoita kotitalouden kurssilla.

Det här är Helsingin työväenopisto

Työväenopisto, även känt som Työvis, har utbildat helsingforsare på fritiden i över 100 år. Vi är en officiell läroanstalt för fritt bildningsarbete och en kulturaktör som erbjuder kommuninvånarna möjligheter att utbilda sig frivilligt och kulturupplevelser inom språk-, läs-, färdighets- och konstämnen. Institutets syfte är att ge vuxna möjligheter till självutveckling och livslångt lärande – kunskaper, färdigheter, erfarenheter – och att främja individens och samhällets välbefinnande utifrån principerna för det fria bildningsarbetet.

Institutets verksamhet och läroplan bygger på det fria bildningsarbetets värdegrund, som betonar livslångt lärande, samhällets integritet och jämlikhet, hållbar utveckling, mångfald, aktivt medborgarskap, deltagande och studiernas frivillighet. Helsingfors stads värderingar och etiska principer styr verksamheten.

Våra studerande uppskattar bland annat

  • våra utmärkta lärare och förmånliga kurser
  • att institutet gör det möjligt att lära sig och studera på ett individuellt sätt
  • att institutet erbjuder ett urval av tusentals kurser och många unika kurser 
  • att institutet också är en gemenskap där man kan lära sig både på egen hand och tillsammans.  

Helsingin työväenopisto är mer än bara en plats, en läroanstalt eller ett urval av olika kurser – vi är en gemenskap som lär sig och utvecklas tillsammans.  Vi erbjuder möjligheter till livslångt lärande med tusentals kurser, lärare och studerande. Förutom kurserna kan du delta i avgiftsfria föreläsningar och ett stort antal evenemang.

Anmälan till kurserna är centraliserad till tjänsten ilmonet.fi, som används vid alla arbetarinstitut i huvudstadsregionen. Se Helsingin työväenopistos kurser på ilmonet och kom med oss till Työvis för inspirerande lärande!

Håll dig ajour!

Työvis nyhetsbrev publiceras en gång i månaden under undervisningsperioderna.