Bibliotek och öppen inlärningsmiljö

Biblioteket och det öppna lärcentret Aino erbjuder böcker och inspelningar för utlåning och användning på plats, tillhandahåller information och ger handledning i användningen av material, enheter och program. I bibliotekets samlingar finns litteratur inom undervisningsområdena samt inhemska och utländska tidskrifter och dagstidningar. I Aino kan du använda datorer, skannrar, skrivare samt digitaliseringsutrustning för VHS- och C-kassetter.

Biblioteket erbjuder utmärkt service och aktuella samlingar av skönlitteratur.

Kundrespons

Bibliotek

Opistotalo, 2. krs, Helsinginkatu 26
09 310 88590

Öppet mån–tors kl. 12–19, fre 12–17

Sari Antikainen, bibliotekarie
sari.antikainen@hel.fi

Susanna Tiainen, biblioteksfunktionär  
susanna.tiainen@hel.fi

Biblioteket betjänar studerande och lärare

Biblioteket är öppet för alla Työväenopistos kunder. Samlingen på omkring 40 000 volymer inkluderar skön- och facklitteratur samt litteratur om undervisningsområdena. Merparten av böckerna kan lånas hem. Merparten av de läroböcker i språk som används vid Työväenopisto finns i ett exemplar i referensbiblioteket och dessa lånas endast ut till lärare.

Det finns ett bokbytarställe med många olika sorters böcker. Vem som helst kan ta med sig böcker dit och därifrån.

Kunduppgifter

Om du vill låna material på biblioteket ska du registrera dig som kund och styrka din identitet. Kom även ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter hos biblioteket.

Bibliotekets låneregister används för övervakning av utlåningen. Uppgifterna i låneregistret lämnas inte ut till utomstående.

Lån och återlämning

Bibliotekets olika samlingar har olika lånetider. Lån kan förnyas på biblioteket och i Aino samt per telefon och e-post. Lån ska återlämnas till biblioteket eller Aino, eller om dessa är stängda till värden vid rådgivningsdisken i nedre aulan i Opistotalo.

Samlingsdatabasen Toivo

Sökning i Työväenopistos databas Toivo http://kirjasto.opisto.hel.fi:2345
Bibliotekets, AV-centralens och Työväenopistos samlingar. Obs. Sökning fungerar inte i nätet Helsinki1.

Det öppna lärcentret Aino

Opistotalo, 3:e vån., Helsingegatan 26

Tidsbokning tfn 09 310 88588

Öppet mån–tis kl. 13–20, ons–tors kl. 13–19, fre kl. 12–18

Digipunkterna

Digipunkterna är Työväenopistos öppna IT-klassrum. Du kan arbeta i dem självständigt och be om hjälp vid behov.

Om du vill ha detaljerad handledning kan du boka en 30 minuter lång tid på plats. Våra experter hjälper så gott de kan med alla slags IT-problem. I IT-klassrummen finns datorer med många olika program samt skannrar och skrivare.

Kanneltalo, tietotekniikkaluokka, 2. krs, Klaneettitie 5
09 310 88610
tors 19.1.–4.5. 13.15–15.30 Kanneltalo/Mikko Kääriäinen

Maunula-talo, luokka 2, 3. krs, Metsäpurontie 4
09 310 88516
mån 16.1. – 8.5. 16.45–20.00 Maunula-talo/Mikko Kääriäinen

Vuotalo, tietotekniikkaluokka, 2. krs, Mosaiikkitori 2
09 310 88628
tis 17.1.–30.5. 12.45–16.00 Vuotalo/Hanna Siikamäki

Digital distanshandledning på andra språk

Digital distanshandledning på andra språk erbjuds i Stoa, Nordhuset och Aino.

Via Helsingfors-info går det också att boka digitalt distansstöd på flera språk, tfn 09 310 11111.
Vårt systerinstitut Arbis erbjuder digitalt distansstöd på svenska.