Kontaktuppgifter

Kundtjänst tfn 09 310 88610
mån–tors kl. 10–16, fre stängt
tyovaenopisto@edu.hel.fi

Verksamhetsställen

Här finns Työväenopistos samtliga serviceställen och undervisningsställen.

Personal

Personalens e-postadresser på Työväenopisto har formen fornamn.efternamn@hel.fi om inget annat anges.

Lärarna i respektive ämne ger vid behov studierådgivning. Ta kontakt!