För invandrare

Vad är Työväenopisto?

Arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto är stadens egen läroanstalt och kulturplats för vuxna.  Vi erbjuder olika kurser, föreläsningar och evenemang som är förmånliga eller helt avgiftsfria. Hos oss kan du studera finska eller börja med en ny hobby. Det finns undervisningsställen runt om i Helsingfors.

Vi har många kurser i finska (S2-kurser).Du kan också anmäla dig till andra kurser (motion, hushåll, hantverk …) där du samtidigt får lära dig finska. Lärarna hjälper dig vid behov. 

Studiesedelskurser: Du får automatiskt rabatt på kurspriset, om du har finsk personbeteckning och ditt modersmål är något annat än finska eller svenska. Priset på en studiesedelskurs är 14 euro.  

På våra kurser är undervisningsspråket normalt finska, men vi har även många kurser på engelska och andra språk. Om du vill studera på svenska, besök vårt svenskspråkiga institut Arbis webbplats

Studierådgivning  

Behöver du hjälp med att välja kurs i finska? Ring vår studierådgivning!  09 310 88644

Läsåret 2023-2024: 

 • mån kl. 14–15 (på finska och ryska) 
 • tis kl. 14–15 (på finska och engelska, även YKI-rådgivning) 
 • åns kl. 10–11 (på finska och engelska) 
 • tors kl. 14–15 (på finska och engelska) 

Under övriga tider kan du ringa kundtjänsten, 09 310 88610 (mån–tors 10–16). 


KOTIVA – kurser i samhällsfärdighet för arabisk- och somalispråkiga hemmavarande föräldrar

Du kan ansöka till utbildningen om 

 • du bor i Helsingfors
 • du vårdar ditt barn hemma
 • ditt barn är över 10 månader, men under 3 år när kursen börjar
 • du vill lära dig finska.

En barnskötare tar hand om ditt barn medan du studerar finska. Helsingfors stads lekparksverksamhet ansvarar för barnskötseln och den ordnas nära kursplatsen. Kursen och barnskötseln är avgiftsfria.

Kurser som startat i januari 2023:

 • nybörjarkurser – 2,5 timmar 2 gånger i veckan
 • fortsättningskurs – 2,5 timmar 2 gånger i veckan

Kurser som startar i augusti 2023:


• nybörjarkurser – 2,5 timmar 2 gånger i veckan
• intensiv nybörjarkurs – 2,5 timmar 4 gånger i veckan
• fortsättningskurs – 2,5 timmar 2 gånger i veckan
• repetitionskurs – 2,5 timmar 2 gånger i veckan
• kurs i läs- och skrivfärdighet – 2,5 timmar 2 gånger i veckan
• nybörjarkurs på internet – 2,5 timmar 2 gånger i veckan för föräldrar till barn som är för små (barn under 10 månader). Deltagaren övergår till närundervisning när barnen fyller 10 månader.

På kursen i läs- och skrivfärdighet får deltagarna lära sig att läsa och skriva med latinska bokstäver samt stärka sina studiefärdigheter.

På nybörjarkurserna får deltagarna lära sig grunderna i finska. Fortsättningskursen är avsedd för dem som redan kan grunderna i finska.

Kurserna hålls på olika ställen i Helsingfors. Till vårens kurser väljs deltagarna i början av januari. Till höstens kurser väljs deltagarna i början av juni. Vi kallar alla sökande till intervju och en inledande kartläggning i januari och i juni. Lediga kursplatser går i första hand till sökande som deltagit i den inledande kartläggningen. Om kursplatser annulleras eller det finns plats på kursen tar vi in nya studerande bland de sökande som står i kö.

Gör en ansökan via denna länk Mer information lämnas mån–fre av:
Katja Kauti-Karakus, teamansvarig, planeringsansvarig lärare
09 310 20253, katja.kauti-karakus@hel.fi


KOTIVA – kurser i samhällsfärdighet för arabisk- och somalispråkiga hemmavarande föräldrar

Vid Helsingin työväenopisto samlas grupper i samhällsfärdighet avsedda för arabisk- och somalispråkiga hemmavarande föräldrar. Grupperna i KOTIVA-samhällsfärdighet träffas en gång i veckan under terminen. 

Varje termin anordnas tre grupper per språk. Studierna anordnas i form av närundervisnings- och distansundervisningsgrupper.

För deltagarnas över 10 månader och under 3 år gamla barn ordnas en avgiftsfri dagklubb under gruppträffarna.

På båda språken ordnas även avgiftsfria läroverkstäder, till exempel undervisning i digitala färdigheter och S2-undervisning.

I grupperna i samhällsfärdighet finns det möjlighet att få service-, utbildnings- och karriärhandledning.

Under ledning av en tvåspråkig handledare och gästexperter får kursdeltagarna ta del av bland annat

 • de olika tjänsterna i Helsingfors
 • utbildnings- och karriärmöjligheter
 • utbudet av undervisning i finska
 • teman som stödjer familjens välbefinnande
 • användning av e-post och digital ärendehantering
 • undervisningen i finska

Syftet är att ökad samhällsmedvetenhet, förståelse för servicesystemen, kännedom om den finländska kulturen, ökad inkludering och stöd för föräldraskapet.

Detaljerad information lämnas av grupphandledarna, se kontaktuppgifter nedan.

Somalispråkiga grupper i samhällsfärdighet
Hamdi Moalim, handledare, 040 661 6042

Arabiskspråkiga grupper i samhällsfärdighet
Mina Al-Shaibane, handledare, 040 482 5686


Osaava- projekt:  Grundläggande och digitala färdigheter för immigranter

Vi erbjuder utbildning för immigranter för att stärka deras grundläggande och digitala färdigheter. Dessutom tillhandahåller vi övergångsundervisning i läs- och skrivkunskap. Vi samarbetar med olika organisationer och partnerföreningar för att skapa enkel undervisning.

I projektet erbjuder vi:

 • Digital vägledning på finska, arabiska, engelska och ryska.
 • Digitala kurser där du lär dig datoranvändning, funktioner och användningen av elektroniska tjänster.
 • Finska språkkurser för grupper med läs- och skrivkunskaper.

Välkommen att delta i vår lärande gemenskap!

För mer information:

Elina Mäkilä elina.makila@hel.fi Tel. 09 3103 3546

Anna Hattunen anna.hattunen@hel.fi Tel. 09 3103 29


Vanhemmat mukaan-verksamhet

Kom och förbättra dina kunskaper i finska, lär dig grunderna i matematik och ta samtidigt del av det finländska samhället och skolsystemet.

I Vanhemmat mukaan-verksamheten deltar föräldrarna i lektionerna i nybörjarundervisning i grundskolan två dagar i veckan. Du får lära dig finska och får stöd och handledning i olika vardagliga situationer samt färdigheter att söka dig till studier eller arbetslivet. Du får även lära känna andra föräldrar i området.

Du kan ansöka till utbildningen om

 • du har ett eller flera barn i grundskolan eller i daghem i området
 • du vårdar ditt barn hemma
 • ditt barn är över 10 månader när kursen börjar
 • du vill lära dig finska och samhällsfärdigheter

Verksamheten finns i följande skolor: Kankarepuiston peruskoulu, Siltamäen ala-aste, Metsolan ala-aste och Pitäjänmäen peruskoulu.

En barnskötare tar hand om ditt barn nära kursplatsen medan du studerar finska. Kursen och barnskötseln är avgiftsfria.

Lediga kursplatser går i första hand till sökande i målgruppen. Om kursplatser annulleras eller det finns plats på kursen tar vi efter behov in nya studerande bland de sökande som står i kö.

Tveka inte, ta kontakt! Mer information:
Arja Kajanki, S2-planeringsansvarig lärare, projektet Vanhemmat mukaan, 040 675 8650arja.kajanki@hel.fi 

Mer information om verksamheten:
Projektet Vanhemmat mukaan riktar sig till föräldrar med invandrarbakgrund. Inom projektet får de stärka sina kunskaper i finska, lära sig grunderna i matematik och ta del av det finländska samhället och skolsystemet. Målet är att skapa upplevelser av inkludering och möjliggöra integration på ett innovativt sätt. Dessutom är målet att skapa en permanent verksamhetsmodell för staden där utbildning för hemmavarande föräldrar anordnas även i skolor i samarbete med den grundläggande utbildningen, utöver de nuvarande Kotiva-kurserna. I projektet medverkar Helsingin työväenopisto, Helsingfors stads grundläggande utbildning och Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Välkommen att lära dig finska!

Finska som andraspråk (s2)