För invandrare

Vad är Työväenopisto?

Arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto är stadens egen läroanstalt och kulturplats för vuxna.  Vi erbjuder olika kurser, föreläsningar och evenemang som är förmånliga eller helt avgiftsfria. Hos oss kan du studera finska eller börja med en ny hobby. Det finns undervisningsställen runt om i Helsingfors.

Vi har många kurser i finska (S2-kurser).Du kan också anmäla dig till andra kurser (motion, hushåll, hantverk …) där du samtidigt får lära dig finska. Lärarna hjälper dig vid behov. 

Studiesedelskurser: Du får automatiskt rabatt på kurspriset, om du har finsk personbeteckning och ditt modersmål är något annat än finska eller svenska. Priset på en studiesedelskurs är 14 euro.  

På våra kurser är undervisningsspråket normalt finska, men vi har även många kurser på engelska och andra språk. Om du vill studera på svenska, besök vårt svenskspråkiga institut Arbis webbplats

Studierådgivning  

Behöver du hjälp med att välja kurs i finska? Ring vår studierådgivning!  09 310 88644

Läsåret 2023-2024: 

 • mån kl. 14–15 (på finska och ryska) 
 • tis kl. 14–15 (på finska och engelska, även YKI-rådgivning) 
 • åns kl. 10–11 (på finska och engelska) 
 • tors kl. 14–15 (på finska och engelska) 

Under övriga tider kan du ringa kundtjänsten, 09 310 88610 (mån–tors 10–16). 


KOTIVA – Finskakurser för föräldrar som är hemma med små barn

Du kan söka till kursen om

 • du bor i Helsingfors
 • du tar hand om ditt barn hemma
 • ditt barn är över tio månader men yngre än tre år när kursen börjar
 • du vill lära dig finska.

En barnskötare tar hand om ditt barn medan du lär dig finska. Dagklubb ordnas nära kursplatsen och ordnas av Helsingfors stads lektarksverksamhet. Kursen och dagklubben är kostnadsfria.

Kurser som börjar i januari:

 • nybörjarkurser: 2,5 timmar, två gånger i veckan
 • avancerad kurs: 2,5 timmar, två gånger i veckan

Kurser som börjar i augusti:

 • introduktionskurser: 2,5 timmar, två gånger i veckan
 • intensiv introduktionskurs: 2,5 timmar, fyra gånger i veckan
 • avancerad kurs: 2,5 timmar, två gånger i veckan
 • repetitionskurs: 2,5 timmar, två gånger i veckan
 • läskurs: 2,5 timmar, två gånger i veckan
 • online introduktionskurs: 2,5 timmar, två gånger i veckan för föräldrar till spädbarn (barn under tio månader).

Du kommer att övergå till en klass med fysisk närvaro när ditt barn fyller tio månader. Läskursen lär ut läsning och skrivning i det latinska alfabetet och stärker dina studiefärdigheter.

Introduktionskursen lär dig grunderna i finska språket. Avancerad kurs är avsedd för dem som redan kan grunderna i finska. Klasserna kommer att hållas på olika platser i Helsingfors. Kursurval för våren görs i början av januari. Kursurval för hösten görs i början av juni.

Vi kommer att bjuda in alla sökande till en intervju och inledande bedömning i januari och i juni. Tillgängliga platser prioriteras för sökande som deltog i den inledande bedömningen. Vi tar in nya studerande från väntelistan om det blir lediga platser på kurserna.

Ansök om en KOTIVA finska kurs här. För mer information (mån-fre), kontakta:

Katja Kauti-Karakus, Teamledare, Lärare / Utbildningsplanerare

+358 9 310 20253 , katja.kauti-karakus@hel.fi


KOTIVA – kurser i samhällsfärdighet för arabisk-, somali, och engelskspråkiga hemmavarande föräldrar

Vid Helsingin työväenopisto samlas grupper i samhällsfärdighet avsedda för arabisk-, somali-, och engelskspråkiga hemmavarande föräldrar. Grupperna i KOTIVA-samhällsfärdighet träffas en gång i veckan under terminen. 

Studierna anordnas i form av närundervisnings- och distansundervisningsgrupper.

För deltagarnas över 10 månader och under 3 år gamla barn ordnas en avgiftsfri dagklubb under gruppträffarna.

Det språken ordnas även avgiftsfria läroverkstäder, till exempel undervisning i digitala färdigheter och S2-undervisning.

I grupperna i samhällsfärdighet finns det möjlighet att få service-, utbildnings- och karriärhandledning.

Under ledning av en flerspråkig handledare och gästexperter får kursdeltagarna ta del av bland annat

 • de olika tjänsterna i Helsingfors
 • utbildnings- och karriärmöjligheter
 • utbudet av undervisning i finska
 • teman som stödjer familjens välbefinnande
 • användning av e-post och digital ärendehantering
 • undervisningen i finska

Syftet är att ökad samhällsmedvetenhet, förståelse för servicesystemen, kännedom om den finländska kulturen, ökad inkludering och stöd för föräldraskapet.

Detaljerad information lämnas av grupphandledarna, se kontaktuppgifter nedan.

Somalispråkiga grupper i samhällsfärdighet
Hamdi Moalim, flerspråkig handledare, 040 661 6042

Arabisk- och engelskspråkiga grupper i samhällsfärdighet
Mina Al-Shaibane, flerspråkig handledare, 040 482 5686


Osaava- projekt:  Grundläggande och digitala färdigheter för immigranter

Vi erbjuder utbildning för immigranter för att stärka deras grundläggande och digitala färdigheter. Dessutom tillhandahåller vi övergångsundervisning i läs- och skrivkunskap. Vi samarbetar med olika organisationer och partnerföreningar för att skapa enkel undervisning.

I projektet erbjuder vi:

 • Digital vägledning på finska, arabiska, engelska och ryska.
 • Digitala kurser där du lär dig datoranvändning, funktioner och användningen av elektroniska tjänster.
 • Finska språkkurser för grupper med läs- och skrivkunskaper.

Välkommen att delta i vår lärande gemenskap!

För mer information:

Elina Mäkilä elina.makila@hel.fi Tel. 09 3103 3546

Anna Hattunen anna.hattunen@hel.fi Tel. 09 3103 29


KOTIVA−Vanhemmat mukaan-kurser

Kom och förbättra dina kunskaper i finska, lär dig grunderna i matematik och ta samtidigt del av det finländska samhället och skolsystemet.

I Vanhemmat mukaan-kurser deltar föräldrarna i lektionerna i nybörjarundervisning i grundskolan två dagar i veckan. Du får lära dig finska och får stöd och handledning i olika vardagliga situationer samt färdigheter att söka dig till studier eller arbetslivet. Du får även lära känna andra föräldrar i området.

Du kan ansöka till utbildningen om

 • du har ett eller flera barn i grundskolan eller i daghem i området
 • du vårdar ditt barn hemma
 • ditt barn är över 10 månader när kursen börjar
 • du vill lära dig finska och samhällsfärdigheter

Verksamheten finns i följande skolor: Siltamäen ala-aste och Pitäjänmäen peruskoulu.

En barnskötare tar hand om ditt barn nära kursplatsen medan du studerar finska. Kursen och barnskötseln är avgiftsfria.

Kevään kursseille tehdään valinnat tammikuun alussa. Syksyn kursseille tehdään valinnat kesäkuun alussa. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun ja alkukartoitukseen tammikuussa ja kesäkuussa. Vapaat kurssipaikat menevät ensisijaisesti alkukartoituksissa olleille hakijoille. Jos kursseille tulee peruutuksia tai tilaa, otamme uusia opiskelijoita hakujonosta.

Tee hakemus tästä linkistä

Mer information MånFre:
Katja Kauti-Karakus, teamansvarig, planeringsansvarig lärare
09 310 20253katja.kauti-karakus@hel.fi

Välkommen att lära dig finska!

Finska som andraspråk (s2)