Annullering

Har du fått förhinder och tvingas annullera din kursplats?

Du kan annullera din kursplats 

  • genom att besöka ett serviceställe
  • per telefon 09 310 88610 
  • e-post tyovaenopisto@edu.hel.fi eller  
  • www.ilmonet.fi (endast om det är minst 7 dagar tills kursen börjar) 

Du kan annullera din anmälan gratis om det är minst 7 dagar tills kursen börjar.   

Om du annullerar din kursplats mindre än sju dagar innan kursen börjar, debiterar Työväenopisto hälften av kursavgiften, dock minst 12 euro. Om du inte annullerar din kursplats eller annulleringen sker den dag då kursen börjar eller efter det, debiteras hela kursavgiften.  

Om en kurs ställs in eller du inte kan delta i en kurs på grund av en ändring som Työväenopisto har gjort (t.ex. om kurstiderna ändras) återbetalar vi kursavgiften.   

Työväenopistos kursavgifter är utsökbara utan rättsligt beslut. 

Nainen miettimässä tietokoneensa ääressä

Har du tvingats annullera ditt deltagande?

Det finns fortfarande många lediga platser på våra kurser, välkommen att bläddra bland utbudet!

Hela utbudet på Ilmonet