Föreslå kurs

""

Har du en bra kursidé? Skulle du vilja undervisa vid Työväenopisto?

Työväenopisto tar gärna emot kursförslag och erbjuder nya lärare jobb. Kursförslag för höstterminen ska lämnas in före utgången av mars och för vårterminen före utgången av september. Planeringen av höstterminens kurser börjar i mars efter att ett lärarmöte hållits och planeringen av vårens kurser i september. Inom vissa ämnen planeras en del kurser för hela läsåret redan på våren. Du kan framföra nya kursidéer när som helst under året. Du kan skicka ett fritt formulerat kursförslag per e-post till den ämnesansvariga. Kontaktuppgifter till de ansvariga finns på sidan Kontaktuppgifter.