Kursavgifter

Förmånliga och inspirerande kurser

Kurspriset fastställs utifrån antalet undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter lång. Om du anmäler dig till en kurs när halva kursen har gått, är avgiften 50 procent av normalpriset – dock alltid minst 14 euro.  

Työväenopisto använder internetbetalning vid faktureringen av kursavgifter. Du får en betalningslänk till din e-post cirka en vecka innan kursen börjar. Betalningslänken är aktiv i 14 dagar. Du kan också betala via ilmonet.fi, bland dina uppgifter under ”Betalningar”.

Om du inte har någon e-postadress skickas fakturan hem till dig per post. 

Rabatter

Du får kursavgiften till halva priset om du vid anmälan till kursen 

 • är arbetslös arbetssökande
 • gör din militär- eller civiltjänst 
 • får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd 
 • har ett gällande beslut om utkomststöd 
 • är studerande och du har ett gällande studentkort eller ett studieintyg från läroanstalten 
 • du får folk- eller garantipension från FPA. 

Kursavgiften är alltid minst 14 euro. Rabatten gäller inte avgifter för kopiering eller material. 

Rabatt beviljas endast på normalprissatta kurser och gäller inte färdigt rabatterade kursavgifter, till exempel seniorkurser.  

Obs! Påvisa din rätt till rabatt innan du betalar kursavgiften och kursen börjar. Besök ett serviceställe eller skicka ett dokument som berättigar till rabatt per e-post på tyovaenopisto@edu.hel.fi. Vi beviljar inte rabatter retroaktivt. 

Du kan påvisa din rätt till rabatt med 

 • studentkort eller studieintyg från läroanstalten
 • det senaste betalningsverifikatet från en arbetslöshetskassa eller FPA 
 • ett arbetskraftspolitiskt utlåtande 
 • det senaste beslutet om utkomststöd 
 • intyg över militär- eller civiltjänst 
 • Beslut från FPA om moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, folkpension eller hemvårdsstöd.  

Du ska påvisa rätten till rabatt varje termin.

Studiesedelsrabatt  

Studiesedelsunderstödet stöder studier för invandrare, arbetslösa, personer över 63 år och pensionärer.

Studiesedelskurser är markerade med Opintoseteli i studieguiden och med ordet OPH på ilmonet.fi.

 • För dem som får studiesedelsrabatt är kurspriset 14 euro.
 • Anmälan till studiesedelskurser sker på normalt sätt och de omfattas av de normala annulleringsvillkoren.
 • Studiesedelsrabatt beviljas inte i efterskott.
 • En student kan få en studiekupongrabatt/termin.

För personer över 63 år beviljas rabatten på studiesedelskurser automatiskt. På studiesedelskurser avsedda för invandrare beviljas rabatten automatiskt för invandrare som har finsk personbeteckning och vars modersmål är något annat än finska eller svenska. På övriga studiesedelskurser ska rätten till rabatt påvisas i kundtjänsten eller också ska ett intyg över rätten skickas per e-post på tyovaenopisto@edu.hel.fi.

Studiesedelskurser avsedda för invandrare finns på Ilmonet: ilmonet.fi > Precisera sökningen > målgrupp: Invandrare > Använd sökordet: studiesedelsrabatt.

Jättebra att det finns ett arbetarinstitut! Det är också viktigt och bra att studerande och arbetslösa beviljas rabatter. Jag har lärt mig många olika färdigheter på kurserna. Tack så mycket!

studerande