Suomi toisena kielenä (S2)

Avain Suomeen

Suomi toisena kielenä (S2) -kursseilla opit suomea vieraan kielen näkökulmasta. Samalla tutustut suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Opetuksen tavoitteena on sujuva ja toimiva kielitaito, joka antaa riittävät suulliset ja kirjalliset valmiudet arjessa selviytymiseen. Kielitaito on avain jatko-opintoihin tai työelämään sekä yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa elämiseen.

Pääosa S2-ainealan opetuksesta toteutuu erilaajuisina kursseina. Osa opetuksesta toteutetaan verkossa tai monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja verkko-opiskelusta.

Kursseilla käytetään opettajan valitsemia oppikirjoja. Tunnilla saatetaan tarvita mobiililaitetta muistiinpanovälineiden lisäksi. Verkkokursseilla tietokone tai muu mobililaite on välttämätön. Kursseilla tarvittavat oppikirjat ja materiaalit löydät ilmonetin kurssikuvauksista.

Kursseille osallistuaksesi sinun tulee osata latinalaiset aakkoset.

Kurssit noudattavat Yleiseurooppalaisen viitekehyksen asteikkoa. Suomea voi opiskella kielen alkeista aina ylemmälle keskitasolle asti.

Perustason kursseilla opit ymmärtämään selkeää puhetta, puhumaan arkipäivän asioista, lukemaan yksinkertaisia tekstejä ja kirjoittamaan helppoja viestejä. Keskitason kursseilla kielitaitosi kehittyy: sanavarasto laajenee, opit tuottamaan pidempiä tekstejä ja hallitset peruskieliopin asiat.

Kurssihinnat sisältävät 50% alennuksen.

Työväenopisto on hyvä ja edullinen paikka opiskella uusia asioita!

Information

Tarvitsetko lisätietoja? Pohditko sopivaa kurssitasoa? Aineenopettajat antavat opinto-ohjausta, auttavat sinua valitsemaan kursseja ja vastaavat kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin ennen ilmoittautumista ja opetusjakson aikana.