Liikunta, tanssi, hyvinvointi ja terveys

Yksi, kaksi, cha-cha-cha!

Työviksen liikunnan ja tanssin opetuskokonaisuus jakautuu

  1. kunto- ja terveysliikuntaan,
  2. palloiluun ja joukkuepeleihin sekä
  3. tanssiin ja ilmaisuun.

Opetuksemme koostuu monipuolisesti kuntoliikunnan, tanssin, kehonhuollon ja palloilulajien kursseista sekä luennoista ja tiedollisista kursseista. Lisäksi erilaiset projektit tarjoavat mahdollisuuksia osallistua esitystoimintaan esiintyjänä tai katsojana. Opetuksen sisällöissä huomioidaan eri-ikäiset harrastajat, perheet, seniorit, vasta-alkajat sekä aktiivisemmat liikkujat. Liikkumisen kuormittavuus- ja taitotasoluokitukset ohjaavat sopivan kurssin valintaan.

Hyvinvointiopetus sisältää erityisesti lyhyt- ja viikonloppukursseja erilaisista itsehoidollisista aiheista vaihtoehtoisiin kotona käytettäviin hoitomuotoihin ja terveystietoon sekä mielen tasapainoa lisääviin kursseihin asti. Teemoja tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti.

Opetusryhmät kokoontuvat eri puolilla kaupunkia työväenopiston omissa tiloissa, peruskoulujen liikuntatiloissa, seniori- ja nuorisokeskuksissa, taidelaitoksissa, kaupunkiympäristössä, puistoissa ja ulkoliikuntapaikoilla.

Liikunta-, tanssi-, hyvinvointi- ja terveyskurssien tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa, taitoja ja myönteisiä kokemuksia oman kehon tuntemuksesta, terveyskunnon ylläpitämisestä sekä kehon ja mielen hyvinvoinnin edistämisestä. Kurssitarjonnassa korostuu monipuolisuus, elämyksellisyys ja luovuus. Ryhmämuotoinen opetus tarjoaa mahdollisuuksia yhdessäoloon sekä ajatusten ja kokemusten vaihtamiseen.

Tervetuloa liikkumaan!

Liikkumisen kuormittavuus

  • 1 Kevyt = Sopii kaiken kuntoisille.
  • 2 Keskitaso = Fyysisesti keskitasoa, sopii peruskuntoisille. Sisältää myös voimaa vaativia harjoituksia, joille annetaan vaihtoehtoja.
  • 3 Raskas = Fyysisesti haastava harjoitus, sopii hyväkuntoisille.

Liikkumisen taitotasot

  • A Helppo = Kurssilla tehdään yksinkertaisia harjoituksia, joihin ei tarvita aiempaa kokemusta.
  • B Keskitaso = Kurssille osallistumiseen suositellaan lajin perusteiden osaamista.
  • C Haasteellinen = Kurssille osallistumiseen tarvitset aiempaa kokemusta lajista

Todella hyviä verkkokursseja on ollut, etenkin liikunnassa! 

Information

Tarvitsetko lisätietoja? Pohditko sopivaa kurssitasoa? Aineenopettajat antavat opinto-ohjausta, auttavat sinua valitsemaan kursseja ja vastaavat kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin ennen ilmoittautumista ja opetusjakson aikana.