Päätöksenteko ja avustukset

Päätöksenteko

Työväenopisto kuuluu Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Opiston toimintaa ohjaavat Helsingin kaupunginvaltuusto sekä Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että opiston toiminta pysyy talousarvion puitteissa ja täyttää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sille asettamat tavoitteet. Lautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyy opiston opetussuunnitelman ja käsittelee vuosittain opiston opinto-ohjelman.

Helsingin kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset julkaistaan verkossa kootusti. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Pöytäkirjat ja päätösluettelot:

Avustus vapaaseen sivistystyöhön

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi avustusta voidaan myöntää työväenopiston opistolaisyhdistykselle. 

Vapaan sivistystyön avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä. Avustuksen tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä sekä lisätä eri oppilaitosten ja yhdistysten välistä yhteistyötä. 

Avustukset myönnetään yleisavustuksen luonteisesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttaisivat toiminnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kanssa. 

Avustukset vuoden 2024 toimintaan

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta vuodelle 2024 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille.

Hakuaika on 3.4. – 6.10.2023 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Päätöksen avustuksen jaosta tekee Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta vuoden 2024 alussa. Avustuksen käyttöaika on vuosi 2024. Avustuksiin on varattu yhteensä 80 000 euroa. Avustuksen teemana on kotoutumisen tukeminen.

Avustuksia haetaan internetissä Helsingin kaupungin asiointipalvelut -sivustolla asiointi.hel.fi. Avustushakemukselle valitaan avustuslajiksi vapaa sivistystyö. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, ville.ylikahri@hel.fi, puh. 09 310 88501.

Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, hanna.keranen@hel.fi, puh. 09 310 86338.

Avustukset vuoden 2023 toimintaan

Vuoden 2023 avustukset myönnetään 7.2.2023. Esitykseen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan esityslistasta.

Avustukset vuoden 2022 toimintaan

Vuoden 2022 avustukset myönnettiin 9.2.2021. Päätökseen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan pöytäkirjasta.