Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin työväenopiston verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://tyovaenopisto.hel.fi.

Puutteiden korjaus

Kaikki havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että̈ sivuston käyttö̈ ruudunlukijalla sekä̈ avustavilla tekniikoilla, on mahdollista kevään 2023 aikana. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta pyritään päivittämään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua. 

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa 

Mainittujen puutteiden takia saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä. 

Helsingin kaupunki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Puhelinvaihde 09 310 1691 on avoinna arkisin kello 8.00–16.00.
Kaupungin yleisneuvonta Helsinki-info palvelee numerossa 09 310 11111 ma–to klo 9.00–16.00 ja pe klo 10.00–15.00. 

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämän verkkosivuston saavutettavuuden vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen 

Saavutettavuusseloste päivitetään vastaamaan saavutettavuuden vaatimustenmukaisuudesta tehtyjä havaintoja suoritetun tarkastuksen jälkeen.

Palaute ja yhteystiedot 

Sivuston saavutettavuudesta vastaa  
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Puhelinvaihde 09 310 1060 on avoinna arkisin kello 8.00–16.00. 
Kaupungin yleisneuvonta Helsinki-info palvelee numerossa 09 310 11111 ma–to klo 9.00–16.00 ja pe klo 10.00–15.00. 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä 

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen palautelomakkeella https://palautteet.hel.fi.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja palautelomakkeella https://palautteet.hel.fi. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely 

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinvaihde: 0295 016 000 
Avoinna: ma-pe klo 8.00–16.15 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus 

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.