Opintopistekurssit

Helsingin työväenopisto tarjoaa osaamisperusteisesti arvioituja kursseja, joista saa opintopisteitä ja todistuksen. Tällaisia kursseja kutsutaan opintopistekursseiksi tai osaamisperusteisiksi kursseiksi. Voit hyödyntää todistusta esimerkiksi työnhaussa tai tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Painettuun oppaaseen kurssit on merkitty Opintopistekurssi-merkillä.

Tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella osaamista arvioidaan, selviävät kurssikuvauksesta. Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Työmäärä opintopistettä kohden on 27 tuntia.

Osaamisen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Päätät itse kurssin alkaessa, haluatko, että osaamistasi arvioidaan ja sinulle annetaan kurssista opintosuoritusmerkintä. Kurssille voit osallistua myös ilman arviointia ja opintosuoritusmerkintää.

Mikäli annat suostumuksen, kurssisuoritus viedään Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietokantaan. Suostumus tulee antaa ennen kurssin toista kokoontumiskertaa.

Tällä hetkellä tarjoamme kursseja, joista voi saada merkinnän hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-merkintä tarkoittaa, että olet saavuttanut kurssin osaamistavoitteet. Vain hyväksytyt suoritukset viedään Oma Opintopolku -palveluun kurssin päätyttyä.

Jos haluat saada arvioidun kurssisuorituksen Koski-järjestelmään, sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi virallisella asiakirjalla (passi tai henkilökortti) ja allekirjoittaa suostumuslomake kurssin alkaessa. Mikäli opiskelija on suostunut tallentamaan koulutuksensa tiedot Koski-palveluun, koulutuksen päättyessä arvosana tai hyväksytty -merkintä siirretään Koski-tietovarantoon. Mikäli arvioija päättää hylätä opiskelijan suorituksen, suoritusta ei tallenneta Koski-tietovarantoon.

Koski-tietovaranto

Koski-tietovarantoon siirrettävä tietosisältö on yleispiirteiltään seuraavaa:

  1. Koulutuksen nimi ja laajuus opintopisteinä
  2. Koulutuksen päättymispäivä
  3. Osaamisen arviointi