Käsityö

Opistossamme käsityön aineala sisältää tekstiili- ja teknisen työn (puutyöt) sekä käsityön erikoistekniikat. Käsityökursseilla opit taitoja ja työtapoja, suunnittelua ja luovaa ilmaisua, modernia teknologiaa ja perinteitä innostavassa ryhmässä yksilöllisyyttä unohtamatta. Saat oivalluksia, arvostusta ja arviointia sekä koet iloa ja onnistumista. 

Koukutu käsitöihin

Voit opiskella muutaman tunnin tai koko lukukauden – pääasiassa lähiopetusryhmässä, mutta myös etäkurssilla tai monimuoto-opetuksessa. Pitkäjänteisemmin voit opiskella muun muassa vaateompelua, tilkkutöitä, kankaankudontaa, koneneulontaa ja puutöitä eri taitotasoilla. Peruskurssilla (taso 1) tutustut aiheeseen ja voit jatkaa jatkokursseilla (tasot 2–4). Sopivan tasoisella kurssilla taitosi kehittyvät parhaiten. Monivuotiset opintokokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden kehittää myös ammatissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja.

Luokissa on tarvittavat koneet ja monenlaisia työvälineitä, joten voit aloittaa harrastuksen ilman suurempia hankintoja. Jokainen hankkii itse työhön käytettävät materiaalit. Kierrätysmateriaalia voi ja kannattaa hyödyntää. Opisto ei vakuuta opiskelijoita tapaturman varalta, vaan jokainen huolehtii omasta vakuutusturvastaan.

Opistosta käsin-blogista huovutettuja pupuja

Opistosta käsin

Pääset lukemaan käsityön opettajien ylläpitämää Opistosta käsin -blogia osoitteesta opistostakasin.hel.fi.

Blogiin

Tavoitteet

Käsityönopetuksen yleistavoitteena on käsityötaidon oppiminen, joka jakaantuu seuraaviksi tavoitteiksi:

Käsityötuotteen suunnittelu: Opiskelija havainnoi ympäristöä ja käyttää havaintojaan suunnittelun lähtökohtana tai osana. Hän osaa suunnitella mieleisiään tuotteita erilaisista lähtökohdista käsin esim. tarpeet, materiaali, aistikokemukset ja elämykset. Hän oppii erilaisia suunnittelutapoja ja suunnitelman visualisointia.

Luova ongelmanratkaisu ja ilmaisu: Opiskelija hahmottaa ja ymmärtää käsityöllisen suunnittelu- ja valmistusprosessin vaiheet. Tavoitteena on taidon ja tiedon lisääminen ja soveltaminen sekä persoonallinen ilmaisu. Opiskelija tuntee iloa käsillä tekemisestä, valmiista tuotteesta tai teoksesta.

Teknologia ja työturvallisuus: Opiskelija tutustuu ja perehtyy käsityötekniikoihin sekä työmenetelmiin. Hän oppii käyttämään työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti ja perehtyy niiden kotihuoltoon. Hän oppii tekemään perusteltuja materiaali-, menetelmä- ja työkohtaisia ratkaisuja tavoitteenaan valmistaa laadukas tuote tai teos.

Materiaalituntemus: Opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin teorian ja työskentelyn kautta. Hän huomioi materiaalien käyttö- ja hoito-ominaisuuksia, turvallisuustekijöitä ja valmistusmenetelmiä. Hän pohtii työskentelyään ja valintojaan kestävän kehityksen ja ekologisuuden näkökulmasta. Häntä rohkaistaan materiaalien kierrätykseen.

Oppimisen arviointi ja reflektointi: Opiskelija oppii arvioimaan ja reflektoimaan omaa työskentelyprosessiaan, valmistamiaan tuotteita/teoksia ja osaamisensa tasoa. Oman oppimistavan ymmärtäminen tukee omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. 65 Helsingin työväenopisto

Käsityötaidon oppimista tukevat myös seuraavat tavoitteet:

Yhteistoiminnallisuus ja hyvinvointi: Aikuisten oppijoiden kesken korostuu ryhmän opiskelijoiden monipuolisen osaamisen ja elämänkokemuksen hyödyntäminen, vertaisoppiminen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti oppimistilanteisiin ja ymmärtää ryhmän voimavarana, tiedon, taidon ja oppimisen ilon lähteenä. Kannustavasta ja rohkaisevasta ilmapiiristä ovat vastuussa opettaja ja kaikki opiskelijat.

Käsityökulttuuri: Opiskelija tutustuu sekä suomalaiseen että kansainvälisiin käsityökulttuureihin. Hän hyödyntää ja säilyttää omalta osaltaan kulttuuriperintöä sekä soveltaa ja uudistaa sitä omissa töissään ja teoksissaan.

Taitotasot

Käsityötaitojen oppiminen on kumuloituvaa ja vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua. Joillekin kursseille voi tulla kokeilemaan työtapaa tai materiaalia, osa kursseista sopii aloitteleville harrastajille ja osa edellyttää opiskelijoilta monipuolisempaa käsityötaitoa. Kurssit on jaettu taitotasoihin: peruskurssit (taso 1) ja jatkokurssit (tasot 2–4).

Tasolla 1, peruskurssilla tutustutaan käytettäviin materiaaleihin ja työvälineisiin ja opitaan niiden käyttöä. Herätellään luovuutta, harjoitellaan tuotesuunnittelua ja opitaan perustyötavat.

Tasolla 2 laajennetaan tietoja ja taitoja materiaaleista, työvälineiden käytöstä ja tekniikoista. Opittua sovelletaan oman tuotteen muotoiluun, suunnitteluun ja valmistukseen.

Tasolla 3 syvennetään tietoja ja taitoja materiaaleista ja tekniikoista, kokeillaan erilaisten materiaalien yhdistämistä ja työstämistä. Opittua sovelletaan oman käsityöilmaisun löytämiseksi ja kehittämiseksi.

Tasolla 4 sovelletaan tietoja ja taitoja rohkeasti ja laaja-alaisesti omaan työskentelyyn ja käsityöilmaisuun.

Opintokokonaisuudet

Käsityön taiteen perusopetuksessa opiskelijaa kannustetaan havainnoimaan, pohtimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja ilmiöitä sekä ilmaisemaan itseään käsityön keinoin. Aikuisten opetuksen erityisenä tavoitteena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opinnot jakautuvat erillisiin perusopintoihin (30 op, kesto n. 3 v.) ja syventäviin opintoihin (19 op, kesto n. 2,5 v.). Tutustu Helsingin työväenopiston aikuisten Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän käsityön opetussuunnitelmaan.

Hyväksi kotiompelijaksi on aikuisille vaateompelun harrastajille suunniteltu kolmen vuoden opintokokonaisuus, jossa valmistetaan naisten vaatteita itselle: hame, pusero ja housut sekä opinnäytetyö. Tavoitteena on kotiompelussa tarvittavan osaamisen saavuttaminen jokaisen oma henkilökohtainen lähtötaso ja tavoitteet huomioiden. Tutustu Hyväksi kotiompelijaksi -opintokokonaisuuden opetussuunnitelmaan.

Sidoksia (30 op) on kankaankudontaan pohjautuva 3-vuotinen opintokokonaisuus, jossa suunnittelu, erilaisten kankaiden kudonta sekä niiden viimeistely valmiiksi tuotteiksi muodostavat yhtenäisen ja luontevan prosessin. Valmistettavat tuotteet ja teokset suunnitellaan itse; lähtökohtina ovat erilaiset tehtävät ja niistä viriävät omat ajatukset ja kokemukset. Tutustu Sidoksia-opintokokonaisuuden opintosuunnitelmaan.

Toimipisteet

Itämerentalo, käsityöluokka ja verstasluokka, Tammasaarenlaituri 3/Tallberginkatu 2 A, Ruoholahti

Kanneltalo, ompeluluokka, Klaneettitie 5, Kannelmäki

Malmitalo, ompeluluokka, kudontaluokka ja märkätila Ala-Malmin tori 1 B, Malmi

Maunula-talo, monitoimiluokka, Metsäpurontie 4, Maunula

Opistotalo, tekstiililuokka, Helsinginkatu 26, Kallio

Oulunkylätalo, tekstiililuokka, Kylänvanhimmantie 25, Oulunkylä

Pohjois-Haagan toimipiste, käsityöluokka ja kutomo, Näyttelijäntie 14, Pohjois-Haaga

Rajametsäntie 32 H, koneneulomo, Rajametsäntie 32, H-talon pääty, Maunula

Silkkikutomo, tekstiililuokka ja kudontaluokka, Laivalahdenkatu 2b A, Herttoniemi

Stoa, tekstiililuokka, Turunlinnantie 1, Itäkeskus

Vuotalo, puupaja ja käsityöluokka, Mosaiikkitori 2, Vuosaari

Tarvitsetko lisätietoja? Pohditko sopivaa kurssitasoa? Aineenopettajat antavat opinto-ohjausta, auttavat sinua valitsemaan kursseja ja vastaavat kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin ennen ilmoittautumista ja opetusjakson aikana.