S2 – Finska som andraspråk


Nyckeln till att lära sig finska

På kurserna i finska som andra språk (S2) lär du dig finska från ett främmande språksperspektiv. Samtidigt bekantar du dig med den finska kulturen och samhället.

Undervisningens mål är flytande och funktionell språkfärdighet som ger tillräckliga muntliga och skriftliga färdigheter för att klara sig i vardagen. Språkfärdigheten är nyckeln till fortsatta studier eller arbetslivet samt att leva i allmänhet i det finska samhället.

Största delen av undervisningen inom S2-ämnesområdet utförs genom kurser av olika längder. En del av undervisningen genomförs online eller som blandad undervisning, som består av när- och distansstudier.

På kurserna används läroböcker som läraren väljer ut. Under lektionerna kan en mobil enhet behövas för anteckningar. På nätbaserade kurser är en dator eller annan mobil enhet nödvändig. Läroböcker och material som behövs för kurserna hittar du i kursbeskrivningarna på ilmonet.

För att delta i kurserna bör du kunna latinska alfabetet.

Kurserna följer den gemensamma europeiska referensramens skala. Du kan studera finska från grunderna upp till en högre medelnivå.

På grundnivån lär du dig att förstå tydligt tal, tala om vardagliga ämnen, läsa enkla texter och skriva enkla meddelanden. På medelnivån utvecklas din språkfärdighet: ditt ordförråd utökas, du lär dig att producera längre texter och behärskar grundläggande grammatik.

Kurspriserna inkluderar 50% rabatt.

Lisätietoa

Tarvitsetko lisätietoja? Pohditko sopivaa kurssitasoa? Aineenopettajat antavat opinto-ohjausta, auttavat sinua valitsemaan kursseja ja vastaavat kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin ennen ilmoittautumista ja opetusjakson aikana.